Zapraszamy na szkolenie pt:

"Organizacja Publicznego Transportu Zbiorowego oraz zasady jego prowadzenia z punktu widzenia Organizatora i Operatora"

Zajęcia w formie wykładów, konwersatorium, ćwiczeń  oraz   konsultacji   prowadzić będzie :

 

 

Radca prawny Jędrzej Klatka ekspert Banku Światowego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, brał udział w pracach nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym i nad projektami nowelizacji tej ustawy, reprezentował środowisko organizatorów transportu na konferencji Komisji Europejskiej w Brukseli, od 2004 r. świadczył pomoc prawną dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, autor kilkudziesięciu publikacji, przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z dziedziny prawa transportowego. 

https://radca.prawny.com.pl/zespol/jedrzej-klatka/ 


Harmonogram :
26 pażdziernika 2022r.
Uroczysta kolacja połączona z integracją i wymianą doświadczeń.

Tematyka zajęć w dniu   26 – 28  października 2022 r.

 https://bristolbusko.pl 


Tematyka zajęć w dniu 27 października 2022r. 

     Źródła prawa

      Zakres ustawy i definicje

      Rodzaje przewozów. Kto może być organizatorem ?

      Właściwość organizatora

      Konsekwencje organizowania transportu za kogoś innego.

      Współpraca jednostek samorządu terytorialnego.

      Porozumienia

      Związki

      Wnioski co do współpracy:

 Zadania organizatora

 Dwa modele rozliczeń z operatorami: model koncesyjny i model stawki za wozokilometr

 Trzy sposoby wyboru operatora.

 Przetarg i wyjątki od przetargu

 Koncesja z rekompensatą

 Bezpośrednie zawarcie umowy


Tematyka zajęć w dniu 28 października 2022r.

 Małe przewozy i mały przewoźnik.

 Zakłócenie.

 Rodzaje podmiotów wewnętrznych.

 Podmiot wewnętrzny według Rozporządzenia 1370.

 Podmiot wewnętrzny w prawie zamówień publicznych.

 Plany transportowe.

 Ogłoszenie o zamiarach.

 Finansowanie przewozów

 Wpływy ze sprzedaży biletów.

 Dotacja organizatora.

 Rekompensata.

 Dotacja sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego.

 Refundacja ulg z Urzędu Marszałkowskiego dla operatorów.

 Dotacja wojewody z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dla organizatorów.

 Dotacja na zakup nowego taboru ze środków Unii Europejskiej

 Sprzedaż powierzchni reklamowej.

 

Miejsce i  termin:  Hotel BRISTOL****, 28-100 Busko-Zdrój, 

1-go Maja 1,   woj. Świętokrzyskie.

 https://bristolbusko.pl 

Szkolenie  rozpoczyna się w   dniu   26.10.2022 r.   ( środa )   o  godz. 19:00  i   trwać   będzie  do   28.10.2022 r., ( piątek ) do godziny 15:45.


Zakwaterowanie od godz. 16.00 w dniu 26.10.2022r.    

 

 Warunkiem  uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie, które  prosimy przesłać na załączonym wzorze do dnia 10.10.2022 r.   e-mailem   na  adres   firmy: 

 biuro@peconsulting.pl

 

Koszt uczestnictwa  jednej osoby  wynosi:  2390 zł. + VAT.

 

Cena obejmuje : wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, noclegi, serwis kawowy, wyżywienie, uroczystą kolację w dniu 26.10.2022r.

W dniu 27.10.2022r. o godzinie 19:00 (atrakcja dla uczestników szkolenia w formie niespodzianki).

 

W hotelu znajduje się Klub Kalejdoskop oraz Winiarnia. Skorzystać można z krytego basenu, sauny, tarasu słonecznego, ogrodu i czytelni. Dla osób aktywnych polecamy: Cardio Room, kręgielnię, bilard, boule, hale sportową, siłownie zewnętrzną oraz wypożyczalnię rowerów. Do dyspozycji Gości jest bezpłatny, monitorowany parking oraz WiFi na terenie całego Hotelu.
Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia : 10.10.2022r. 


natomiast należność  za udział w szkoleniu prosimy  


przesłać do   dnia   12.10.2022 r. 


na konto : 


Progressus Expert Consulting

ING BANK śląski nr:

94 1050 1432 1000 0097 6479 2249


Wszelkiego rodziaju informacje dotyczące szkolenia przekazywane będą drogą elektroniczną.


O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

                                                                                                                                Z a p r a s z a m y

Skontaktuj się z nami

Adres

Piękna 26

Skarżysko-Kamienna

26-110

Polska

Adres e-mail
Nr telefonu